Seeuu.cc 世一論壇 (本站前身為地球人討論區,位於美國,非香港網站)

Seeuu.cc 世一論壇 (本站前身為地球人討論區,位於美國,非香港網站)

 找回密碼
 立即註冊
搜索
熱搜: 活動 交友 discuz

2022 [航海王劇場版15:紅髮歌姬] 日語中字/1080P

[複製鏈接]
匿名網友  發表於 2023-3-19 04:10:49 |閱讀模式
成為贊助會員助我們永續經營! 閱讀權限80+免回帖

馬上註冊,享用更多功能,讓你輕鬆玩轉地球。

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?立即註冊

x
36bd175c8e6d18b001300fba2234f466.jpg , `0 k5 m( h; }9 e, j. s# f: g

+ F" X, v/ z5 [4 F& K% C. f◎譯 名 航海王:紅發歌姬/海賊王:紅/海賊王2022/海賊王劇場版15/航海王:紅/航海王2022/航海王劇場版:紅發歌姬(台)/航海王劇場版15
7 O/ H6 c4 N/ ?, O0 t3 v9 ~! ?+ P( R) F  A$ l- D- m/ M! x
◎片 名 ONE PIECE FILM RED; g0 S" i5 H! L/ }6 ]: |/ A
. p0 m/ j$ u8 g! d2 T4 o" M  Y
◎年 代 20225 i* T. b. F% Y" \. R/ O  \; v5 s

' K0 c3 ^7 @0 A/ m- N◎產 地 日本
# ]5 h- r3 r" ^4 f# h8 a+ n0 u2 @  J/ v5 D
◎類 別 動作/動畫/奇幻/冒險
* l! O4 M/ E1 ]% P! H, i
3 Y3 K: l8 ^: w* |. w( Z◎語 言 日語
7 F% d  g! h+ [" j# F5 {6 q' ]5 W; G
◎上映日期 2022-08-06(日本)/2022-12-01(中國大陸)9 z$ w" M! M3 G3 T$ Z' e

2 A) _  j7 ~: r; J, z" B4 L◎IMDb評分  6.8/10 from 9293 users* B+ F: t- g8 M: n$ ~8 o
& G: Z; m8 K& l, }& ^1 H
◎IMDb鏈接  https://www.imdb.com/title/tt16183464/; r1 g6 }4 Q' l2 R; n
; ^" w# ^1 X2 |: s" g% ^$ g
◎片 長 115分鐘
. A8 a, u  x. b4 m7 P2 Q  N9 ~
- H# r2 E3 ?; _◎導 演 谷口悟朗 Goro Taniguchi
; R7 f" c8 C& E3 P% H2 P
& i" I/ m. E) ]% O◎編 劇 黑岩勉 Tsutomu Kuroiwa / 尾田榮一郎 Eiichiro Oda
2 y' h) K5 u1 f: T) [9 u' U
$ `1 Z* Q6 u/ m2 p" u3 q◎主 演 田中真弓 Mayumi Tanaka
% p3 k7 j$ Q. B  U3 |' m  q# q1 y% }+ Q1 M, ?
     中井和哉 Kazuya Nakai
1 q; A8 {2 G0 `6 _8 W6 Z5 T1 R) s/ W7 X0 c: \! p/ S+ Z
     岡村明美 Akemi Okamura9 p6 O! @8 J/ _9 e& a- r% u

% H" A% B: T" f: J/ U  z* |     山口勝平 Kappei Yamaguchi& ^( D9 }* w8 E0 ~7 t

8 R3 b7 F4 I- _     平田廣明 Hiroaki Hirata
$ V- h7 S: a; C( C7 }  t( l4 F! p5 G$ b4 s; v/ W, p
     大谷育江 Ikue Ootani+ j3 v! ]) z8 c/ l/ W# v6 n9 k6 T/ U

8 ^: X, {- N1 a" F, m/ p$ V  u: x     山口由裡子 Yuriko Yamaguchi
6 S1 c0 t+ ]( ]6 i$ p( @* ^6 K% M2 Y' c
     矢尾一樹 Kazuki Yao, G9 _; \3 x3 i- j0 O/ p
0 d1 |3 R  u' G( j
     長島雄一 Yûichi Nagashima& @  \; s3 @0 X2 O; K1 b5 W
7 @' H/ Q6 g* [* k7 p+ e
     寶龜克壽 Katsuhisa Hôki
5 B, v; o* z+ t8 ~6 F0 F- O" L5 R1 M6 r3 I
     名冢佳織 Kaori Nazuka
% w8 E4 w5 y" F) F1 O
$ }. n+ X; A9 u, R8 o/ q% w) m, {# k     津田健次郎 Kenjirô Tsuda, F- x6 V7 z2 y% a( M- ]8 o9 H

) b& p7 u0 E- Q! O. ?0 _8 P     池田秀一 Shûichi Ikeda
5 R( |0 \, a8 J! U! ~& l3 Q+ ]: r4 W$ _
     田原阿爾諾 Aruno Tahara
1 Q0 E0 F5 U% x- X# K% \/ s
3 l: x5 ^  l, t# G8 ^2 z     土門仁 Jin Domon0 g& o8 _. K. c! L. l

, d8 \) Q0 e! v$ X     小林通孝 Kobayashi Michitaka
  I( _4 }! c6 [1 T
( ?- Q3 S8 B% @2 A! T     小野健一 Ono Ken`ichi
6 C* a3 K+ `0 e# S- _; W  O6 p, K% I; Z1 g2 `
     齋藤志郎 Shiro Saito
" Z  I2 G3 y- {
* F# R" H/ Z/ c' u     神谷浩史 Hiroshi Kamiya0 k2 F* A& L: _5 n
- y6 F" ^4 h* ^6 u) R% L' X
     高戶靖廣 Yasuhiro Takato
& E3 J; X: _; @/ c1 f0 w- o+ K: g2 u+ D4 k
     森久保祥太郎 Shotaro Morikubo
* p) O( m! W7 E
9 c4 x! E7 s& R" j7 x" \     土井美加 Mika Doi
- w7 b1 r. K( E: D
3 Y. J) u/ J, X, Z  q( N     永野廣一 Kôichi Nagano
* s; K% b; k0 N! {5 O& j  m; R
! V* b' H" g5 T3 Y. l     太田真一郎 Shinichirô Ôta
1 d: K4 H7 @/ j: L; u: j: [, s- N* F2 n5 O' u" ~
     澤木郁也 Ikuya Sawaki
( K2 T- K; m; E+ W. s- [. m. G) T* x9 y8 f# P2 f
     置鯰龍太郎 Ryôtarô Okiayu( J6 ]# {: v3 C6 J  }) M

) L' @0 B+ D  z6 |" n: |2 c' i! @     立木文彥 Fumihiko Tachiki: U; q$ m1 y% j$ h9 g, P( h) A
# p+ r* A! s- a& P
     佐佐木誠二 Sasaki Seiji) n, S+ \! Q" E4 [1 C/ k- Y
/ l) M( c! K- X8 H7 {
     進藤尚美 Shindou Naomi
. m. n' e; \! R3 }6 p' h5 c! ^% ^4 u% F- M
     緒方賢一 Kenichi Ogata
) M9 D& {6 F: |
5 Y1 A# V$ t0 H& @+ n+ ]& C4 R% ^" s     野田圭一 Kei'ichi Noda3 J, b' A1 {: {1 j

% c+ X% a+ g: B* q     平野正人 Hirano Masato
4 ^& F0 l9 F9 h
1 ~+ G' J' b( n; @     園部啟一 Keiichi Sonobe
' Q& _$ v. S; @' L' H' a3 Q# ?9 _2 e1 `( ^1 y) k
     增谷康紀 Yasunori Masutani
2 a9 v/ j. h( I7 c% P
$ N. X1 j9 y$ r1 K     裡科·法哈爾多 Ricco Fajardo7 C+ X9 r8 G; j) R6 P

; R. c! `/ }0 P* U# F7 R     魯傑羅·安德烈奧茲 Ruggero Andreozzi
# L& u( b5 N+ ?7 W2 U3 g1 y
5 R% W- j1 S) q+ W5 y1 h6 {; O* Y. ?     老鬼 Shuai Guan1 |5 U& k9 D/ S9 ~( _3 G9 j

3 B" R, ~( p8 r1 u. p( {( g: I; i
- e8 \4 ^* v  R0 B0 A8 }9 f% n
% }( A# f: K6 H6 U+ J2 K◎簡 介$ _6 Y! s1 w% F, o6 ~1 {
+ D& Y$ f% `" A2 q; P
 令全世界為之瘋狂的歌姬·烏塔,她的身世成謎,歌聲卻被譽為「來自別的次元」。而這次,她將舉辦演唱會並第一次露出廬山真面目。為了欣賞她的歌聲,路飛率領的草帽一伙,以及世界各地的歌迷都匯聚在會場之中。全世界備受矚目的歌聲即將在此回蕩。而故事就在烏塔是「傑克斯的女兒」這一令人震驚的發現中拉開帷幕!
) j$ F( y- u7 R4 @
! v: H3 T: h5 Z) ?; b: G # {! T6 O, u/ T

/ C. J* U1 m# b" o$ y$ y/ z
3 N3 ]9 g+ n0 i8 L3 `- l$ ^' ~◎獲獎情況8 C1 z/ [1 B/ a# Z
+ O( X- p1 B& c/ O- p; W2 R
 第46屆日本電影學院獎  (2023)
5 L: S; ~* I1 L# g/ F/ [
5 [# d( z- Y* K 最佳動畫片(提名), {- ~7 |' R$ a: p' {8 t; {
2 C+ g& x2 N: x: _5 v. V
7 U2 X" @. D+ I6 Z$ B
% Y( ?5 N+ D" _

$ G( ?- {$ o8 p
& ^8 M7 f2 Z, t* {. O: g
遊客,如果您要查看本帖隱藏內容請回復
回復

使用道具 舉報

wwk 發表於 2023-3-19 06:04:47 | 顯示全部樓層
Vvvvvvvvvvv
回復

使用道具 舉報

blackjackxxx 發表於 2023-3-19 10:57:46 | 顯示全部樓層
感謝分享
回復

使用道具 舉報

再次註冊左 發表於 2023-3-19 11:50:24 | 顯示全部樓層
感謝分享
回復

使用道具 舉報

alphalcm2 發表於 2023-3-19 12:31:40 | 顯示全部樓層
thanks thanks
回復

使用道具 舉報

芝仔=] 發表於 2023-3-19 12:57:44 | 顯示全部樓層
sdfdfsdfsdfs
回復

使用道具 舉報

kedc76 發表於 2023-3-19 15:28:11 | 顯示全部樓層
回復

使用道具 舉報

扶住條路 發表於 2023-3-20 03:08:37 | 顯示全部樓層
Nice very good
回復

使用道具 舉報

Gillis 發表於 2023-3-21 16:01:28 | 顯示全部樓層
thanks for sharing
回復

使用道具 舉報

hot33808 發表於 2023-3-21 22:15:49 | 顯示全部樓層
thanks for sharing
回復

使用道具 舉報

hengahboy 發表於 2023-3-21 23:20:41 | 顯示全部樓層
thanks for sharing
回復

使用道具 舉報

devilreturn 發表於 2023-3-22 00:20:08 | 顯示全部樓層
HMMMMMMMMMMMMMMMMM
回復

使用道具 舉報

yowgimyong 發表於 2023-3-22 07:36:27 | 顯示全部樓層
#在這裡快速回復#內容請
回復

使用道具 舉報

hhoo0011 發表於 2023-3-23 03:49:18 | 顯示全部樓層
thanks thanks thanks
回復

使用道具 舉報

chu123 發表於 7 天前 | 顯示全部樓層
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
回復

使用道具 舉報

jk1100ya 發表於 7 天前 | 顯示全部樓層
thank for sharing
5 [8 h2 Q: f. A謝謝樓主分享
; N; q3 z6 \& J3 {1 G. D' r( `7 j
回復

使用道具 舉報

ppppp1234 發表於 5 天前 | 顯示全部樓層
thanks for sharing
回復

使用道具 舉報

car12349999 發表於 5 天前 | 顯示全部樓層
thabk you!
回復

使用道具 舉報

brs81731 發表於 5 天前 | 顯示全部樓層
Hhhvgbbbcccvv
回復

使用道具 舉報

lanevo1979 發表於 4 天前 | 顯示全部樓層
如果您要查看本帖隱藏內容請回復
回復

使用道具 舉報

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊

本版積分規則

聯絡我們: help@seeuu.cc|Seeuu.cc 世一論壇 (本站前身為地球人討論區,位於美國,非香港網站)

GMT+8, 2023-3-31 03:02 PM , Processed in 0.040778 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回復 返回頂部 返回列表